קארי עדשים כתומות אורגני דאל טאדקה

Organic Split Lentil Curry - Dal Tadka

  • Country of origin: India
  • Size: 300G
  • Kosher:
    • Badatz Beit Yosef
    • logo by1