שימורי שעועית אדומה במי מלח

Goya - Dark Kidney Beans

Bright, plump and tender — for classic rice & beans, soups, salads and chili.

  • Country of origin: USA
  • Size: 439 g
  • Kosher:
    • OU - Orthodox Union
    • logo ou1